Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 20-01-2021 12:22
 2. Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe
  Data modyfikacji: 19-01-2021 10:07
 3. Fn.009 - Podatek od środków transportowych
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:57
 4. Fn.007 - Podatek leśny
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:54
 5. Fn.006 - Podatek rolny
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:53
 6. Fn.008 - Podatek od nieruchomości
  Data modyfikacji: 15-01-2021 08:51
 7. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK FINANSOWY 2021
  Data modyfikacji: 13-01-2021 09:15
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
  Data modyfikacji: 13-01-2021 07:29
 9. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Data modyfikacji: 12-01-2021 14:10
 10. Uchwała nr 631/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kolonowskie na 2021r.
  Data modyfikacji: 12-01-2021 14:02
Wersja XML