Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Prawo miejscowe 2022
  Data modyfikacji: 24-01-2022 13:08
 2. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 24-01-2022 11:18
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.121.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 24-01-2022 11:15
 4. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Data modyfikacji: 24-01-2022 10:29
 5. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
  Data modyfikacji: 24-01-2022 10:28
 6. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.5.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawianie, bądź wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 21-01-2022 14:17
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.133.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Or.0050.4.2018 Burmistrza Kolonowskiego, Nr Or.0050.111.2018 Burmistrza Kolonowskiego, Nr Or.0050.164.2018 Burmistrza Kolonowskiegow sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych, dla których organen prowadzącym jest Gmina Kolonowskie
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:53
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.127.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:49
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.117.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:45
 10. Informacja o wynikach przetargów w dniu 14.01.2022 r.
  Data utworzenia: 17-01-2022 18:09
Wersja XML