Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 21-02-2020 13:17
 2. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.5.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok.
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:16
 3. Budowa remizy OSP w Fosowskiem
  Data modyfikacji: 21-02-2020 12:17
 4. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.14.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie
  Data utworzenia: 21-02-2020 11:57
 5. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Data modyfikacji: 21-02-2020 09:43
 6. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.145.2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym
  Data modyfikacji: 21-02-2020 09:43
 7. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 18-02-2020 14:59
 8. Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Staniszcze Małe
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:43
 9. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 17-02-2020 18:43
 10. Zbiorcza infomacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku
  Data modyfikacji: 07-02-2020 08:26
Wersja XML