Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 25-09-2020 09:00
 2. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 23-09-2020 11:29
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.92.2020 z dnia 14 września 2020 r . zmieniające Zarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
  Data utworzenia: 23-09-2020 11:29
 4. Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa w miejscowości Spórok
  Data modyfikacji: 23-09-2020 07:47
 5. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 21-09-2020 16:07
 6. Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej - kablowej na dz. 228/3, obręb Spórok
  Data modyfikacji: 21-09-2020 08:34
 7. Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolonowskie.
  Data modyfikacji: 16-09-2020 11:25
 8. Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 14-09-2020 14:06
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.79.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok.
  Data utworzenia: 11-09-2020 11:04
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.87.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok.
  Data utworzenia: 11-09-2020 10:55
Wersja XML