Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę komputerów
  Data modyfikacji: 23-02-2021 14:07
 2. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 22-02-2021 16:05
 3. DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Data modyfikacji: 18-02-2021 14:10
 4. STYPENDIA EDUKACYJNE I SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  Data modyfikacji: 18-02-2021 14:05
 5. Gp.002 - Decyzja o warunkach zabudowy
  Data modyfikacji: 18-02-2021 13:55
 6. Gp.001 - Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data modyfikacji: 18-02-2021 13:50
 7. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.131.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  Data modyfikacji: 17-02-2021 08:32
 8. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Kolonowskiego w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową
  Data modyfikacji: 17-02-2021 07:12
 9. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 16-02-2021 14:07
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.5.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 16-02-2021 14:05
Wersja XML