Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 17-02-2020 14:04
 2. Zbiorcza infomacja o rozpatrzonych petycjach w 2019 roku
  Data modyfikacji: 07-02-2020 08:26
 3. Petycje
  Data modyfikacji: 07-02-2020 08:25
 4. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Data modyfikacji: 06-02-2020 15:14
 5. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 06-02-2020 14:55
 6. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.7.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie na rzecz użytkownika wieczystego.
  Data utworzenia: 06-02-2020 14:55
 7. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2020
  Data modyfikacji: 05-02-2020 14:16
 8. Przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kolonowskie na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2020
  Data modyfikacji: 05-02-2020 13:59
 9. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.2.2020 z dnia 3 stycznia 2020 r w sprawie szczegółowego podziału planu budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie: dział, rozdział, paragraf.
  Data utworzenia: 05-02-2020 13:44
 10. Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.12.2019 z dnia 3 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G” w miejscowości Staniszcze Wielkie na działce nr 137, k.m. 1
  Data modyfikacji: 03-02-2020 08:37
Wersja XML