• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r.
  Data modyfikacji: 16-09-2019 18:57
 2. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 16-09-2019 15:41
 3. Wykaz telefonów wewnętrznych UMiG Kolonowskie
  Data modyfikacji: 16-09-2019 11:55
 4. Referaty i stanowiska
  Data modyfikacji: 16-09-2019 11:31
 5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 przy ul. 1 Maja 2 w Kolonowskiem
  Data modyfikacji: 13-09-2019 09:47
 6. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Data modyfikacji: 10-09-2019 14:38
 7. Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.79.2019 z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru Burmistrza Kolonowskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
  Data utworzenia: 10-09-2019 14:43
 8. Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.09.19 z dnia 05.09.2019 o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.01.2019 z dnia 21.05.2019 dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Staniszcze Wielkie
  Data modyfikacji: 06-09-2019 08:34
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pod nazwą - Usuwanie azbestu w gminie Kolonowskie w roku 2019
  Data modyfikacji: 05-09-2019 14:40
 10. WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
  Data modyfikacji: 04-09-2019 10:07
Wersja XML

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
tel. 77 46 11 140
fax 77 4611 140 w. 31
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14996058
w tym miesiącu: 98402
dzisiaj: 1535