Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.5.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawianie, bądź wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 21-01-2022 14:17
 2. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 21-01-2022 14:08
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.133.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Or.0050.4.2018 Burmistrza Kolonowskiego, Nr Or.0050.111.2018 Burmistrza Kolonowskiego, Nr Or.0050.164.2018 Burmistrza Kolonowskiegow sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych, dla których organen prowadzącym jest Gmina Kolonowskie
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:53
 4. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.127.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:49
 5. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.117.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 18-01-2022 10:45
 6. Informacja o wynikach przetargów w dniu 14.01.2022 r.
  Data utworzenia: 17-01-2022 18:09
 7. Posiedzenia Rady Miejskiej Kolonowskiego
  Data modyfikacji: 17-01-2022 14:42
 8. Uchwała nr 5/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 14-01-2022 14:00
 9. Uchwała nr 633/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Kolonowskie na 2022 r.
  Data modyfikacji: 14-01-2022 13:57
 10. Lista uczestników zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego w dniu 14 stycznia 2022
  Data modyfikacji: 12-01-2022 11:51
Wersja XML