Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 38 - z dnia 23 kwietnia 2010r.

1.DOCUchwała Nr XXXVIII.297.10 w sprawie skargi.doc

2.DOCUchwała Nr XXXVIII.298.10 w sprawie udzielenia absolutorium.doc

3.PDFUchwała.XXXVIII.299.10 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

JPEGKarta mapy 1.jpeg

JPEGKarta mapy 3.jpeg

4.DOCUchwała Nr XXXVIII.300.10 pomoc finansowa dla Powiatu Strzeleckiego (drogi).doc

5.PDFUchwała.XXXVIII.301.10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający ię o uzyskanie zezwolenia na prow.....pdf

DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.301.10.doc

DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.301.10.doc

6.PDFUchwała Nr XXXVIII.302.10 w sprawie zmiany budżetu.pdf

7.DOCUchwała Nr XXXVIII.303.10 POKL 9.1.2. Szkoły.doc

8.DOCUchwała Nr XXXViiI.304.08 POKL 9.1.1. Przedszkola.doc

9.DOCUchwała Nr XXXVIII.305.10 deklaracyjna zabezpieczenie środków na drogę wojewódzką.doc

10.DOCUchwała Nr XXXVIII.306.10 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.doc

Wersja XML