Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 39 - z dnia 10 czerwca 2010r.

DOCUchwała Nr XXXIX.307.10 projekt POKL OPS.doc

PDFUchwała.XXXIX.308.10.2010-06-10.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.309.10 zm.budżetu.pdf

PDFzał. nr2 do uchwały 309.pdf

PDFzał. nr3 do uchwały 309.pdf

PDFzał. nr1 do uchwały 309.pdf

DOCUchwała Nr XXXIX.310.10 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania.doc

PDFuchwała Nr XXXIX.311.10 w sprawie zakresu i formy informacji o wykon.budz Ipół..pdf

Wersja XML