Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 42 - z dnia 22 października 2010r.

1. DOCXUchwała Nr XLII.335.10 przystąpienie do projektu sekcja ręczna..docx

2. DOCUchwała Nr XLII.334.10 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy Miejscowości Staniszcze Małe.doc, DOCPlan odnowy miejscowości Staniszcze Małe.doc

3. DOCUchwała Nr XLII.333.10 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.doc

4. DOCXUchwała Nr XLII.332.10 - intencyjna pożyczka..docx

5. DOCUchwała Nr XLII.331.10 skarga na działalność burmistrza.doc

6. PDFUchwała Nr XLII.330.10 w sprawie zmiany budżetu.pdf

7. DOCUchwała Nr XLII.329.10 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny.doc

8. DOCXUchwała Nr XLII.328.10 Zespół interdyscyplinarny...docx

9. DOCUchwała Nr XLII.327.10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na lata 2010-2015.doc

10. PDFUchwała Nr XLII.326.10 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolonowskie.pdf

11. PDFUchwała Nr XLII.325.10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami Działalności pożytku publicznego.pdf

12. DOCUchwała Nr XLII.324.10 przystępienie do OPSI.doc

13. DOCUchwała Nr XLII.323.10 uchylenie uchwały Nr XIX.141.08.doc

PDFzał nr 1 Uchwały Nr XLII.330.10.pdf

PDFzał nr 2 Uchwały Nr XLII.330.10.pdf

14. DOCUchwała Nr XLII.322.10 ucylenie uchwały Nr VII.41.07.doc

Wersja XML