Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 34 - z dnia 4 grudnia 2009r.

 

PDFzalacznik uchwała Nr XXXIV.268.09.pdf

DOCUchwała Nr XXXIV.266.09 upoważnienie Burmistrza do ustalania wysokości cen usług.doc

DOCU C H W A Ł A Nr XXXIV.267.09 ws zmiany studium.doc

DOCUchwała Nr XXXIV.268.09 realizacja projektu - Razem przez przyrodę i tradycje.doc

PDFUchwała XXXIV.269.09 oczyszczalnie przydomowe.pdf

DOCUchwała Nr XXXIV.270.09 - w sprawie przekształcenia ZGKiM.doc

DOCUchwała Nr XXXIV.271.09 zmiana planu nr 1.doc

PDFUchwała.XXXIV.272.09.2009-12-04.pdf

PDFUchwała.XXXIV.273.09 podatek od środków transporto.pdf

DOCUchwała Nr XXXIV.274.09 - zm.budżetu.doc

DOCUCHWAŁA Nr XXXIV.275.09 Majątek ZGKiM.doc

DOCUchwała Nr XXXI.276.09 poręczenie bud.kanal.Spórok.doc

DOCUchwała Nr XXXIV.277.09 bonifikaty sprzedaż m.komunal..doc

PDFUchwała.XXXIV.265.09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG.1 dla części miasta i gminy Kolonowskie.pdf

 

 

 

 

Wersja XML