• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adres ESP

Zgodnie z przepisami prawa 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). ePUAP (www.epuap.gov.pl) umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem znajduje się pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie

W celu skorzystania z funkcjonalności skrzynki podawczej należy w portalu ePUAP założyć konto. Informacje potrzebne do założenia konta i zalogowania się w portalu są umieszczone w pomocy w pliku Załącznik.
ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której z pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych), instytucje publiczne udostępnią usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Więcej...

Dysponentem sytemu ePUAP jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Usługi udostępniane przez usługodawców (m.in. instytucje rządowe i samorządowe) pozostają w dyspozycji tych usługodawców. Podmiot publiczny pozostaje właścicielem udostępnianej przez siebie usługi i decyduje o sposobie i formie jej udostępniania.

 

Wersja XML

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie
tel. 77 46 11 140
fax 77 4611 140 w. 31
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15214752
w tym miesiącu: 136687
dzisiaj: 4586