Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXIII - z dnia 5 grudnia 2005r.


1. DOCUchwała Nr XXXIII.168 - zm.budżetu

2. DOCUchwała Nr XXXXIII.169.- podatek od nieruchomości

3. DOCUchwała XXXIII.170.05-środki transp.

5. DOCUchwała XXXIII.172 tytułp.U.Taiber

6. DOCW uzasadnionych przypadkach, takich jak: zmiana systemu nauczania, znaczne zwiększenie liczby oddziałów, połączenie szkół, Burmistrz na wniosek dyrektora może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczyc

Wersja XML