Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXVIII z dnia 20 maja 2006r.

1.DOCUchwała XXXVIII.198.06 taryfy cen wody.doc
2. DOCUchwala Nr XXXVIII.199 regulamin dostarczania wody.doc - uchylono dn. 20 marca 2017 r. (Uchwała Nr XXIII/198/17)

 

Wersja XML