Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmk.007 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomosci

PDFGmk.007 - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomosci.pdf

PDFGmk.007 - Wniosek oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości.pdf

Wersja XML