Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PP Kolonowskie - informacje ogólne

Adres: ul. Ks. Czerwionki 16, 47-110 Kolonowskie

E-mail:

Dyrektor: mgr Maria Lejkowska

Liczba grup: 4

Liczba dzieci: 100

Liczba nauczycieli: 8

 

 

Krótka historia przedszkola

Przedszkole Publiczne w Kolonowskiem powstało w roku 1946. Przed wojną w budynku mieściła się ewangelicka szkoła. Obecny budynek jest po modernizacji i rozbudowie zaplecza kuchennego. Przedszkole dysponuje doskonale wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i zabawki salami oraz nowocześnie wyposażoną kuchnią. Przy przedszkolu znajduje się bezpieczny, dobrze wyposażony plac zabaw.

Misja przedszkola

- nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom,

- każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżycia sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką,

- sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe,

- wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

- kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka oraz powszechnie przyjętymi zasadami społecznymi i moralnymi.

Działalność przedszkola

- organizacja stałych imprez przedszkolnych i środowiskowych (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Olimpiady sportowej) oraz konkursów plastycznych,

- organizacja różnych form współpracy z rodziną: m.in. „Pasowanie na starszaka”, zajęcia otwarte, piknik rodzinny, „Dni otwarte” dla przyszłych   przedszkolaków,

- organizacja comiesięcznych „Spotkań z teatrem” ,

- prezentacja umiejętności dzieci podczas uroczystości środowiskowych – występy artystyczne,

- kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych,

- wydawanie gazetki przedszkolnej „Iskierka”. 

Wersja XML