Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - informacje ogólne

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II

Kategoria szkoły podstawowe
Miejscowość Kolonowskie/Fosowskie
Kod pocztowy 47-113
Ulica ul. Jana Pawła II 4
Dyrektor mgr Dorota Robak-Detko
NIP 756 182 66 52
REGON 001182776
Nr telefonu (+48) 77 461 11 58
Nr faksu (+48) 77 461 11 58
www https://pspstaniszczewielkie.pl
e-mail
BIP https://bip.pspstaniszczewielkie.pl

 

Wersja XML