Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - informacje ogólne

Adres: ul. Jana Pawła II 4, 47-113 Kolonowskie 3

Strona www: http://pspstaniszczewielkie.superszkolna.pl

E-mail:

Liczba klas: 6 klas szkoły podstawowej oraz 1 oddział przedszkolny

Kontakt rodziców ze szkołą:
sekretariat:       8.00 - 16.00 
telefon:             774611158

Krótka historia szkoły

Szkoła powstała w 1957 roku. Początkowo skupiono się na urządzaniu budynku i zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Od początku istnienia szkoły bardzo prężnie działały drużyny: zuchowa i harcerska. W latach 70. placówka czynnie uczestniczyła w budowie pomnika-szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka”. Kolejne lata historii szkoły to pełnienie funkcji ambasadora zwalczania przemocy wśród nieletnich w gminie. W latach 2001-2006 szkoła budynek został zmodernizowany, uruchomiono również oddział przedszkolny.

Misja szkoły

Fundamentem wszystkich działań szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia:

- przekazywanie wiedzy ogólnej,

- rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystywania tej wiedzy,

- kształtowanie właściwej postawy moralnej.

Szkoła stara się, aby te trzy zadania tworzyły naturalną jedność i równowagę, co stworzy gwarancję rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego i duchowego wychowanków.

Działalność szkoły

- organizacja stałych imprez międzyszkolnych i środowiskowych: zbiórka publiczna Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, parafialne obchody św. Marcina, parafialny kiermasz bożonarodzeniowy, wieczór „W hołdzie Janowi Pawłowi II”;

- udział w Międzyszkolnym Turnieju Ringo o puchar dyrektora szkoły, udział w rajdach organizowanych w ramach SK PTTK

- festyn z okazji Dnia Dziecka, wakacje dla dzieci i młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Wersja XML