Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej z dnia 30.12.2011 r. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

 

PDFProtokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej z dnia 30.12.2011 r. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu - I Ustalenia ogólnooragnizacyjne.pdf

PDFII Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.pdf

PDFIII Wykonanie budżetu cz. 1.pdf

PDFIII Wykonanie budżetu cz.2.pdf

PDFIV Mienie komunalne.pdf

PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 02.03.2012 r. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.pdf

 

Wersja XML