Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2011

PDFUchwała Nr IV.19.11 w sprawie warunków i trybu finansowania sportu.pdf

PDFUchwała Nr IV.20.11 w sprawie opłat za przedszkole.pdf

PDFUchwała Nr V.28.11 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.pdf

PDFUchwała Nr VII.42.11 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV.273.09 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr VIII.51.11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru.pdf

PDFUchwała Nr IX.59.11 zmieniająca uchwałę Nr III.336.10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr IX.60.11 zmieniająca uchwałę Nr IV.20.11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne.pdf

PDFUchwała Nr IX.65.11 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr X.67.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali.pdf

PDFUchwała Nr X.77.11 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.pdf

PDFUchwała Nr XI.78.11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XI.79.11 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XII.88.11 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład.pdf

PDFUchwała Nr XII.90.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru.pdf

PDFUchwała Nr XII.91.11 w sprawie poboru opłaty targowej na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.92.11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XIV.107.11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.pdf

Wersja XML