Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2008

PDFUchwała Nr XIV.96.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe w zakresie obejumującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 ha...pdf

PDFUchwała Nr XIV.97.08 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nzuczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych ....pdf

PDFUchwała XVII.130.08 w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.pdf

PDFUchwała Nr XIX.144.08 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXI.154.08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXI.158.09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXI.160.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 części miasta Kolonowskie.pdf

PDFXXI.161.08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego nr 3 części miasta Kolonowskie-Osiedle Fosowskie.pdf

PDFUchwała XXII.167.08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFRozstrzygnięcie.pdf

PDFUchwała XXII.168.08 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.pdf

PDFUchwała XXIV.181.08 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf

Wersja XML