Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2007

PDFUchwała Nr IV.21.07 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków.pdf

PDFUchwała VIII.46.07 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr MG1.pdf

PDFUchwała Nr VIII.48.07 w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr X.62.07 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDFUchwała Nr X.69.07 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy gminy.pdf

PDFUchwała Nr XI.73.07 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XI.76.07 w sprawie.pdf

PDFUchwała Nr XII.79.07 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XII.80.07 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XII.82.07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.pdf

PDFUchwała Nr XII.83.07 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kolonowskie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu.pdf

PDFUchwała Nr XIII.95.07 w sprawie określenia zasad poboru i terminó płatności opłaty od posiadania psów.pdf

Wersja XML