Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2013

PDFUchwała Nr XXV.203.13 w sprawie zmiany nazwy instytucji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem na Biblioteka i Centrum w Kolonowskiem oraz nadania nowego ....pdf

PDFUchwała Nr XXV.205.13 w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXV.209.13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.211.13 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXVII.226.13 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad swrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf

PDFUchwała Nr XXVII.228.13 w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki i Centrum Kultury w KOlonowskiem.pdf

PDFUchwała Nr XXVII.232.13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowsk.pdf

PDFUchwała Nr XXX.238.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf

PDFObwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 24.06.2013r. po poprawkach, aktualne.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.252.13 zmieniajaca uchwałę Nr XVIII.147.12 w sprawie opłat.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.255.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.258.13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój rynek.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.260.13 w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Staniszczach Małych.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.261.13 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.262.13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.263.13 w sprawie określenia stawek podatju od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.264.13 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.265.13 w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXII.270.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.276.13 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.280.13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.282.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.283.13 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf

PDFUchwała Nr XXXV.287.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf

 

Wersja XML