Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 34 - z dnia 16 grudnia 2013 r.

PDFUchwała Nr XXXIV.277.13 w sprawie dopłat do odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.278.13 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.280.13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.282.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.283.13 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf

DOCXUchwała Nr XXXIV.284.13 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.docx

DOCXUchwała Nr XXXIV.285.13 w sprawie przystąpienia Gminy Kolonowskie do Stowarzyszenia pn. Związek Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne....docx

PDFUchwała Nr XXXIV.279.13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.281.13 w sprawie zmiany WPF.pdf

Wersja XML