Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 37 - z dnia 24 marca 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVII.303.14 w sprawie poparcia działań majacych na celu zmiany przepisów w zakresie oświetlenia dróg.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.304.14 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych Wojewody Opolskiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.305.14 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.306.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.307.14 w sprawie zmiany woeloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.308.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 rok.pdf

PDFUchwała XXXVII.309.14 w sprawie współdziałania między Gminą Kolonowskie a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.310.14 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.311.14 w sprawie udzielenia poparcia stanowiska rady Powiatu w Tarnowskich Górach.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.312.14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Spółki z o.o. w Kolonowskiem.pdf

 

Wersja XML