Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 38 - z dnia 28 kwietnia 2014 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII.313.14 uchylająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kanalizacja Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.314.14 w sprawie zaciągnięcvia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.315.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.316.14 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.317.14 w sprawie zatwiertdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Staniszcze Wielkie na lata 2009-2015.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.318.14 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Spórok na lata 2009-2015.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.319.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.320.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFPlan Odnowy Staniszcze Wielkie.pdf

PDFPlan Odnowy Spórok.pdf

Wersja XML