Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 42 z dnia 14 października 2014 r.

PDFUchwała Nr XLII.355.14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w Posiadaniu KGK.pdf

PDFUchwała Nr XLII.356.14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.357.14 w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu.pdf

PDFUchwała Nr XLII.358.14 w sprawie statutu sołectwa Spórok.pdf

PDFUchwała Nr XLII.359.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe.pdf

PDFUchwała Nr XLII.360.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.361.14 - w sprawie zmiany WPF.pdf

PDFUchwała Nr XLII.363.14.pdf

PDFUchwała Nr XLII.364.14 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.pdf

PDFUchwała Nr XLII.365.14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XLII.362.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

 

Wersja XML