Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Kolonowskiego, Z-cy Burmistrza, Skarbnika za 2016 r.

PDFNorbert Koston - Burmistrz.pdf

PDFKonrad Wacławczyk - Z-ca Burmistrza.pdf

PDFAnna Rathmann - skarbnik.pdf

Wersja XML