Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/251/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXIX.251.17.pdf

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w 2017 r. poz. 2716 dn. 6 listopada 2017 r.

Wersja XML