Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/259/17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXX.259.17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2017 rok.pdf

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  w 2017 r. poz. 3231 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wersja XML