Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXX/260/17 w sprawie nadania nazwy ulicy

PDFUchwała Nr XXX.260.17 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w 2017 r. poz.3153 w dn. 11 grudnia 2017 r.

Wersja XML