Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/2021 - PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3

UWAGA !

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówek oświatowych na terenie Gminy Kolonowskie na rok szkolny 2020/2021 zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych placówek, zgodnie z harmonogramem:

 

PDFUchwała - szkoły.pdf

PDFZarządzenie.Or.0050.12.2020.2020-01-30.pdf

 

PDFZarządzenie.Or.0050.16.2020.2020-02-24.pdf

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 - BIP - rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wersja XML