Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2019

PDFUchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. oraz zmienioną uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.  Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/147/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz uchwały Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/168/12 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/34/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

Wersja XML