Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa remizy OSP w Fosowskiem

PDFInformacja o wyborze oferty - PI.271.1.2020.pdf

PDFInformacja o treści złożonych ofert - PI.271.1.2020.pdf

UWAGA!!!

Zmiana treści SIWZ

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - PI.271.1.2020.pdf

PDFPrzedmiar poprawiony - PI.271.1.2020.pdf

PDFZmiana ogłoszenia - PI.271.1.2020.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - PI.271.1.2020.pdf

PDFSIWZ - PI.271.1.2020.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.docx

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.pdf

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do umowy.docx

PDFZałącznik nr 1 do umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx

PDFZałącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Wersja XML