Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.87.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2020 rok.

PDFZarządzenie.Or.0050.87.2020.2020-08-31.pdf

Wersja XML