Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr 398/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolonowskie

PDFUchwała nr 398-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2020r.pdf

Wersja XML