Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr 625/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolonowskie

PDFUchwała nr 625-2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kolonowskie.pdf

Wersja XML