Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza 2021
  Data modyfikacji: 11-05-2021 14:04
 2. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.45.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 11-05-2021 14:02
 3. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.42.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 11-05-2021 13:46
 4. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.39.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2021 rok
  Data utworzenia: 11-05-2021 13:34
 5. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie
  Data modyfikacji: 11-05-2021 12:22
 6. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Data modyfikacji: 05-05-2021 13:31
 7. Zapytanie ofertowe: przebudowa drogi/remont drogi transportu rolnego w m. Staniszcze Wielkie, dz. ew. nr 714
  Data modyfikacji: 04-05-2021 13:15
 8. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.38.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu służbowego
  Data utworzenia: 04-05-2021 08:28
 9. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.41.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego
  Data modyfikacji: 04-05-2021 08:19
 10. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.29.2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie umorzenia należności
  Data modyfikacji: 29-04-2021 09:52
Wersja XML