Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2022

PDFUchwała Nr XXIX/262/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXIX/259/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy przybywającym na teren gminy Kolonowskie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXIX/257/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/254/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/252/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/251/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/248/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/246/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2022 roku. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVIII/245/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/243/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/242/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

PDFUchwała Nr XXVII/237/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2022 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj 

 

Wersja XML