Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSP Nr 1 Kolonowskie - informacje ogólne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem

Kategoria szkoły podstawowe
Miejscowość Kolonowskie
Kod pocztowy 47-110
Ulica ul. 1 Maja 5
Dyrektor mgr Elżbieta Cieśla
NIP 756 18 12 963
REGON 000562040
Nr telefonu (+48) 77 461 11 26
Nr faksu (+48) 77 461 11 26
www pspkol.edupage.org
e-mail
BIP http://bip.pspnr1.kolonowskie.pl/21/66/ogloszenia.html
Wersja XML