Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2012

PDFUchwała Nr XV.114.12 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.pdf

PDFUchwała Nr XVI.125.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki.pdf

PDFUchwała Nr XVI.126.12 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kol.pdf

PDFUchwała Nr XVI.135.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają.pdf

PDFUchwała Nr XVII.140.12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.147.12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XIX.159.12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kolonowskie oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFUchwała Nr XIX.157.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała Nr XX.175.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała Nr XX.165.12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XX.166.12 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XX.167.12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

PDFUchwała Nr XX.168.12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XXI.178.12 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXI.179.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFUchwała Nr XXI.188.12 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.193.12.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.197.12 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.198.12 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych....pdf

 

Wersja XML