Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2010

PDFUchwała.XXXVIII.299.10 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała.XXXVIII.301.10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający ię o uzyskanie zezwolenia na prow.....pdf

PDFUchwała.XXXIX.308.10 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych.pdf

PDFUchwała Nr XL.315.10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

PDFUchwała Nr XLI.316.10. w sprawie upoważnienia do postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf

PDFUchwała Nr XLII.325.10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami Działalności pożytku publicznego.pdf

PDFUchwała Nr XLII.326.10 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.336.10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr II.5.10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr III.10.10 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dot.podmiotu i przedmiotu opodatkowania....pdf

PDFUchwała Nr III.13.10 w sprawie przyjęcia Gm.Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014.pdf

PDFUchwała Nr III.16.10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.pdf

Wersja XML