Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje

W zakładce publikowane będą petycje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.

Zakres wyłączenia informacji publicznej obejmuje: dane osobowe podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Podstawa prawna wyłączenia stanowi art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195). Wyłączeń dokonała (dokona) Maria Bednorz isnp. ds. obsługi władz gminy, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

Wersja XML