Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej za 2015 r.

Zakres wyłączenia informacji publicznej obejmuje: informację o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Podstawa prawna wyłączenia stanowi art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyłączenia dokonała Maria Bednorz insp. ds. obsługi władz gminy, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

PDFRafał Kupke - Przewodniczący Rady Miejskiej.pdf

PDFKrystyna Bajsarowicz-Spałek.pdf

PDFKrzysztof Czupała.pdf

PDFMariusz Czupała.pdf

PDFKatarzyna Gotwald.pdf

PDFFranciszek Klimas.pdf

PDFJózef Klysek.pdf

PDFJolanta Kłopotowska.pdf

PDFHelena Krasucka.pdf

PDFAnna Mróz.pdf

PDFBeata Smieszkoł.pdf

PDFJoanna Smykała.pdf

PDFJanusz Steinert.pdf

PDFJanina Urbańczyk.pdf

PDFCecylia Widera.pdf

Wersja XML