Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Modernizacja sanitariatów damskich w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCXDruk oferty - sanitariaty damski.docx

PDFProjekt umowy.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFProjekt budowlany.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

PDFZestawienie złożonych ofert

PDFInformacja o zawarciu umowy

Wersja XML