Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi pod nazwą - Usuwanie azbestu w gminie Kolonowskie w roku 2019

INFORMACJA

dot. wyboru firmy do wykonania usługi „usuwania azbestu w gminie Kolonowskie w 2019 roku

 

Utworzono dnia 05 września 2019 roku.

 

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że w związku z uzyskaniem zapewnienia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie w 2019 roku” oraz przystąpieniem Gminy Kolonowskie do realizacji w/w zadania w 2019 roku i ogłoszeniem na BIP Zapytania ofertowego w powyższej sprawie, w określonym terminie złożono dwie oferty na usuwanie azbestu, z których wybrano ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty oraz korzystną finansowo - firmę:

  1. Logistyka Odpadów Sp. z o.o.,  40-085 Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29

              za cenę 11.442,84 zł

 

Pozostałe oferty złożyły Firmy:

  1. REVOL Sp. z o.o. sp.k.  93-192 Łódź, ul. Senatorska 21/30-31

/brak wszystkich wymaganych dokumentów w ofercie /

za cenę 14.275,00 zł

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Wersja XML