Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.162.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie dot. zaległości podatkowych.

PDFZarządzenie.Or.0050.162.2018.2018-12-31.pdf

Wersja XML