Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.163.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.

PDFZarządzenie.Or.0050.163.2018.2018-12-31.pdf

Wersja XML