Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy za 2019 r.

Zakres wyłączenia informacji publicznej obejmuje: informację o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Podstawa prawna wyłączenia stanowi art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).  Wyłączenia dokonała Anna Szaton-Mrowiec, referent ds. obsługi władz gminy, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

PDFOświadczenie Ewa Żyłka.pdf

PDFOświadczenie Małgorzata Wilczek.pdf

PDFOświadczenie Dominika Leja.pdf


PDFOświadczenie Małgorzata Wilczek - wygaśnięcie upoważnienia do wydawania decyzji

Wersja XML