Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

Konrad Wacławczyk - Sekretarz Gminy Kolonowskie/Zastępca Burmistrza Kolonowskiego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pokój 9;

tel. 774611140

e-mail: sekr@kolonowskie.pl

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.93.2020 z dnia 14 września 2020 r . w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności

Wersja XML