Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawo miejscowe 2021

PDFUchwała Nr XIX/168/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Gminę Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/169/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/173/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/175/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIX/177/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2021 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

Wersja XML