Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę komputerów

PDFNotatka z procedury o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego

PDFZapytanie ofertowe-sig.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Wersja XML