Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 - O/Staniszcze Małe-Spórok

W związku z brakiem wolnych miejsc rekrutacji uzupełniającej nie ogłasza się.
http://bip.pspsm.kolonowskie.pl/53/91/brak-rekrutacji-uzupelniajacej-na-rok-szkolny-20212022.html

Wersja XML